Beleid

Jaarlijks houden bestuur en directeur in de maand juni een ‘heisessie’ om beleidsplan te evalueren en eventueel bij te stellen. Het is tevens het moment om de balans op te maken van de gesprekken met potentiele klanten  en de keuzes te bepalen voor de offertes voor het volgende jaar. 

Het beleidsplan 2019 - 2021 zal nog volgen.


Protocollen

Protocollen zijn er om de organisatie, de medewerkers, de vrijwilligers en de bezoekers optimaal te laten functioneren en te beschermen tegen ongewenste handelingen en gebeurtenissen. 

Protocollen die wij in ons organisatiebeleid toepassen zijn o.a.:

  • Wet Bescherming Persoonsgegevens - LINK

  • Basismodel Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling - LINK (.PDF)

  • Protocol Meldcode Ouderenmishandeling - LINK (.PDF)

  • Protocol Richtlijn voor leidinggevenden en medewerkers: Hoe te handelen bij pesten? - LINK (.PDF)

  • Instructieboekje Agressiehantering en Alarmopvolging - LINK (.PDF)


Jaarberichten

Hier vindt u de jaarberichten van Stichting SOOZ:

  • Jaarbericht 2016: Het jaarbericht 2016 van stichting SOOZ is hier te lezen - LINK (.PDF)

Stichting SOOZ is tot en met 2025 de vereffenaar voor de in 2018 op te heffen stichting Welkom.