Klachtencommissie

Sooz medewerkers weten wat ze moeten en mogen doen. Ze werken naar eer en geweten. En leggen verantwoording af. Ook als er een verschil van mening is met een vrijwilliger of een bezoeker.

Soms kan er een verschil van mening ontstaan die niet direct tot een oplossing komt. Dan is er onze klachtenprocedure. Dit schema laat de procedure zien - LINK (.PDF)

Om een klacht in te dienen kan gebruik gemaakt worden van het e-mailadres klacht@sooznederland.nl.

De klacht komt dan in eerste terecht bij de personeelsadministratie van stichting SOOZ. Ook als u meer wilt weten over de klachtenprocedure kunt u gebruik maken van dit mail adres.

Indien een klachtencommissie moet worden ingeschakeld maken wij gebruik van een onafhankelijke, externe, klachtencommissie. U kunt hiervoor een mail sturen naar klachtencommissie@sooznederland.nl