Het unieke karakter van Buurtkamer Welkom

10 jaar geleden stond SOOZ aan de wieg van Buurtkamer Welkom. We waren supertrots toen buurtkamer Welkom in 2011 zelfstandig verder ging.  Vijf jaar later bleek het voor de toenmalige vrijwilligers van het bestuur van Stichting Welkom onmogelijk om opvolgers te vinden om het bestuurlijke stokje over te nemen. In goed overleg met stichting Welkom en stadsdeel Zuid is afgesproken dat buurtkamer Welkom weer onder de verantwoordelijkheid komt van stichting SOOZ.  Die verantwoordelijkheid nemen wij graag omdat wij buurtkamer Welkom een zeer warm hart toedragen en zien hoeveel buurtbewoners zich een buurt zonder Welkom niet meer kunnen voorstellen.  

We zijn de vrijwilligers en bezoekers van Welkom erkentelijk dat ze ons het vertrouwen hebben gegeven dat we goed voor hen en de buurtkamer zullen zorgen. 

Aan de vrijwilligers en bezoekers van Welkom hebben we de belofte gedaan dat ze dezelfde kwaliteit van ondersteuning zullen krijgen die de andere drie buurtkamers en vrijwilligers krijgen. Niet meer dan logisch lijkt ons voor zo’n mooie buurtkamer!