Ondersteuning aan Buurtbuik maaltijden

Met ingang van 4 januari 2018 ondersteunt SOOZ  de twee wekelijkse gratis soepmaaltijden die in Huis van de Wijk Olympus worden geserveerd op dinsdag en donderdag.  SOOZ neemt de ondersteuning over van Stichting Buurtbuik. 

De coaching en begeleiding van de vrijwilligers bleek voor het vrijwillige bestuur van BuurtBuik een te grote belasting te zijn. De maaltijden gaan in 2018 verder onder de naam “Attentie -  aan Tafel”.

Voor de ondersteuning is een tijdelijke coach aangetrokken die de circa 15 vrijwilligers de komende maanden via een ‘op maat programma’ gaat begeleiden en trainen.  Halverwege het jaar zal samen met BuurtBuik gekeken worden of door deze coaching de ondersteuning van deze maaltijden weer terug kan naar Buurtbuik. Van de (gratis) maaltijden (en voedselpakkettenverstrekking) op dinsdag en donderdag wordt door ongeveer 50 mensen gebruik gemaakt.  De maaltijden worden ook in toenemende mate gebruikt om bezoekers te informeren over maatschappelijke dienstverlening zoals schuldhulpverlening, financieel café en inkomensondersteuningsmaatregelen van de gemeente Amsterdam.