"Betrokkenheid buurtbewoners is hartverwarmend"

Een petitie met een warm pleidooi voor het behoud van de activiteiten van Huis van de Wijk Olympus werd donderdagmiddag aan de directeur van SOOZ overhandigd door een groep bewoners en leden van Wijkraad Zuid West.

De voorzitter van de Wijkraad begon de bijeenkomst voor de deur van Huis van de Wijk Olympus met de vaststelling dat de bijeenkomst vooral gezien moest worden als een ondersteuning voor hetgeen op de huidige locatie van Huis van de Wijk wordt georganiseerd.

De directeur van SOOZ, Jelle Houtsma-Grech, nam de petitie in ontvangst en vertelde de aanwezigen dat hij de petitie én handtekeningenactie als een enorme steun in de rug ervaart: “Jullie laten daarmee zien hoeveel draagvlak er is voor Huis van de Wijk Olympus en hoe terecht het is dat Huis van de Wijk Olympus niet gesloten gaat worden, maar verder kan gaan op een andere locatie in jullie eigen Marathonbuurt”


De huidige locatie van Huis van de Wijk Olympus is gelegen aan Hygieaplein 10 en zal in 2019 weer gebruikt gaan worden voor onderwijsdoeleinden. De naastgelegen Europaschool is al jaren aan het groeien en heeft de huidige ruimte van Olympus hard nodig.

De gemeente Amsterdam (en dan in het bijzonder stadsdeel Zuid) heeft samen met SOOZ gezocht naar een vervangende locatie in de Marathonbuurt.
De verhuizing van Olympus naar een nieuwe locatie in de buurt is, hoe onontkoombaar ook, niet onomstreden bij een groep bewoners: de nieuwe locatie heeft geen sportzaal en geen riante tuin. Wel krijgt de nieuwe locatie een uitstekende keukenvoorziening én zal het vrijwilligersteam van Natuur&Milieu weer terug kunnen keren naar de Marathonbuurt. De nieuwe locatie is iets kleiner dan de huidige locatie, maar, net als op de huidige locatie, zal er tijdens de maaltijden plek zijn voor ongeveer 50 eters.

Vrijwel alle activiteiten die nu plaatsvinden in de huidige locatie van Olympus zullen ook weer plaats kunnen vinden in de nieuwe locatie. Voor sommige (met name sport-)activiteiten gaan we op zoek naar passende sportplekken in de buurt.


De petitie is door de directeur van SOOZ aangeboden aan de stadsdeelbestuurder van stadsdeelcommissie Zuid, mevrouw Flora Breemer

NASCHRIFT: Een aantal bewoners hebben laten weten tegen de verhuizing van het Huis van de Wijk Olympus naar de Olympiaweg te zijn: “ de bewoners rond de nieuwe locatie ondersteunen uitsluitend het samenblijven op de oude locatie en zijn pertinent tegen een Huis van de Wijk op de nieuwe locatie.

Jelle Houtsma-Grech