Vrijdag 20 april - Samen ZICHTBAAR IN ZUID

Stichting SOOZ en COC Amsterdam nodigen je van harte uit voor een informele brainstorm met borrel op 20 april a.s.  We ontmoeten elkaar op de 1e verdieping van het Blauwe Theehuis. Na de brainstorm hebben we de prachtige omloop op die verdieping tot onze beschikking voor een ontspannen borrel. 

SOOZ_LHBTIQ_flyer.jpeg

We nodigen je uit om mee te brainstormen over onderwerpen die ons als LHBTIQ+ bewoners
in stadsdeel Zuid aangaan zoals: ‘Veilige Buurten’ ‘LGBTIQ+ nieuwkomers’, ‘Roze50plus’, ‘Pink in Zuid’, ‘Roze in Blauw’ ‘Sjalhomo’, ‘Roze Loper’. En misschien ook wel om tot nu toe onbekende LHBTIQ+ personen uit Zuid te ontmoeten tijdens de brainstorm en bij de borrel.

Deelname is gratis (en je krijgt van ons twee consumpties gratis bij de borrel). Maar aanmelden is noodzakelijk. Meld je aan via een mail aan RozeLoper@soozamsterdam.nl

Het leven in Amsterdam Zuid is mooi en de meesten van ons wonen er met veel plezier. De rest van Amsterdam en Nederland (en daarbuiten) is voor vrijwel ieder van ons bereikbaar.
Maar wat zou er in ons eigen stadsdeel nou verbeterd mogen worden. Is Zuid veilig of LHBTIQ vriendelijk genoeg? Weten we van elkaar dat we bestaan? Kennen we elkaar? Ontmoeten we elkaar vaak genoeg? Kunnen we vaker samen optrekken of van elkaar leren? Het stadsdeel Zuid heeft te kennen gegeven de mening van de LHBTIQ+ bewoners in Zuid belangrijk te vinden en juicht het toe als er meer voor en door deze groep georganiseerd gaat worden. Zij ondersteunen dat graag daar waar het nodig en mogelijk is.


Dit is een uitnodiging aan alle ons bekende personen en organisaties die van betekenis zijn voor LHBTIQ+ zichtbaarheid in Zuid. Jij bent daar dus één van. Maar misschien missen we iemand.

Ken jij iemand die volgens jou van betekenis is voor de zichtbaarheid van LHBTIQ+ in Zuid? Wijs hen dan op deze uitnodiging 

Wie zijn wij?
Stichting SOOZ heeft als eerste welzijnsinstelling in Amsterdam (en als eerste buurtvoorziening in Nederland) het Roze Loper keurmerk gekregen voor hun LHBTIQ+ vriendelijke buurtkamers en LHBTIQ+  activiteitenaanbod. Hiermee levert stichting SOOZ een belangrijke bijdrage aan een goed LHBTIQ+ klimaat in een aantal buurten in Amsterdam Zuid. Dit willen we versterken, uitbreiden en intensiveren

COC Amsterdam organiseert op stedelijk niveau ontmoetings- en empowermentgroepen voor jongeren, biculturelen, vluchtelingen, transgenders, senioren en voor mensen met autisme of een verstandelijke beperking, en verzorgt daarnaast voorlichtingen op scholen. COC Amsterdam ondersteunt waar mogelijk ontwikkelingen en nieuwe initiatieven op stadsdeel niveau.

Een prettige leef- en woonomgeving voor LHBTI betekent immers dat stadsdelen, wijken en uiteindelijk elke straat in Amsterdam LHBTIQ+-vriendelijk moet zijn.

Heb je nog vragen? Mail of bel Jelle Houtsma.
Tot de 20e !
Met groet
Namens Stichting SOOZ
Jelle Houtsma-Grech, tel 06 83171013 j.houtsma@soozamsterdam.nl

Namens COC Amsterdam
Bouko Bakker, algemeen bestuurslid

Jelle Houtsma-Grech