Sooz & Buurt

Meedoen mogelijk maken

SOOZ levert en ondersteunt diverse diensten. Voor buurten en bewoners is SOOZ niet zo interessant, de diensten die wij ondersteunen wel. Die moeten herkenbaar zijn, meerwaarde hebben, warm en vertrouwd zijn.

SOOZ ontwikkelde en ondersteunt de
volgende diensten en buurtkamers:


Huis van de wijk Olympus ↓
Buurtkamer Baarshaven ↓
Buurtkamer HoofdKwartier ↓
Buurtkamer Welkom ↓
Attentie! voor Zuid ↓
Attentie! aan Tafel ↓
 
 

Huis van de Wijk Olympus

Ontmoeten en ondersteuning in de Marathonbuurt

De sfeervolle locatie op het Hygieaplein waar bewoners terecht kunnen voor een praatje, de dagelijkse krant aan de leestafel, de rust om ’s ochtends de eigen administratie bij te houden, informatie over inkomens, voor één van de vele activiteiten of voor één van de (gratis) maaltijden op dinsdag, donderdag, vrijdag of zaterdag.

 


Huis van de Wijk Olympus
Hygieaplein 10
1076 RT Amsterdam
tel. 020 679 68 25

hvdw.olympus@soozamsterdam.nl
www.huisvandewijkolympus.nl

Projectmedewerker Marietta de Zorzi
m.dezorzi@soozamsterdam.nl
06 8317 0915
 


Buurtkamer Baarshaven

Voor en door bewoners

In samenwerking met Woningcorporatie De Alliantie heeft SOOZ een bewonersruimte aan de Baarsstraat 31 met hulp van de bewoners omgetoverd in de nieuwste plek voor ontmoeting voor bewoners uit de bovengelegen flat én voor de buurtbewoners uit de Schinkelbuurt en omgeving. Voor en door bewoners.

In de Baarshaven kun je koffie drinken of samen de avondmaaltijd gebruiken. Biljarten, kaarten, koffie drinken, een praatje maken, samen eten, activiteiten voor een fitte geest en spieren, informatie over (informele) zorg en financiën, een optreden bijwonen.

In de loop van 2018 worden er nog meer activiteiten ontwikkeld waarbij bewoners én buurtgenoten kunnen aansluiten. Door middel van een maandelijkse nieuwsbrief en een stoepbord wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten.

 


Buurtkamer Baarshaven
Baarsstraat 31
1075 RV Amsterdam

debaarshaven@gmail.com
Facebook

Projectmedewerker Marietta de Zorzi
m.dezorzi@soozamsterdam.nl
tel. 06 8317 0915


Buurtkamer Hoofdkwartier

Een plek waar buurtdromen uitkomen

Het begon in 2014 in een leegstaand winkelpandje met een fototentoonstelling van foto’s uit de fotoalbums van buurtbewoners. Het toonde de Hoofddorppleinbuurt van vroeger. Bijna 1000 bezoekers in twee maanden. Het vervolg: vele vrijwilligers die de winkel in de loop van 3 jaren hebben veranderd in een drukbezochte buurtkamer. Midden tussen de winkels aan het Hoofddorpplein. Dagelijks inloop en activiteiten van en voor buurtbewoners. De vraagbaak voor de buurt. Met spreekuur van de wijkagent. Met informatie over subsidieregelingen voor o.a. mantelzorg. En iedere week pannenkoeken. Overheerlijke pannenkoeken.

 


HoofdKwartier
Hoofddorpweg 25
1059 CT Amsterdam
020 617 0193

www.hoofdkwartier25.nl
Facebook

Projectmedewerker Donna Metzlar
d.metzlar@soozamsterdam.nl
06 8325 2074

 


Buurtkamer Welkom

Rust, aandacht en een lach in een hectische buurt

WELKOM is de plek voor alle bewoners in de Stadionbuurt, waar men terecht kan voor een kop koffie, een praatje, een luisterend oor of voor een spelletje. Of rustig even internetten omdat je zelf geen computer hebt. Iedereen die graag iets met andere buurtbewoners wil gaan doen kan in Welkom terecht. Er is al een ruim aanbod aan activiteiten, maar er is altijd ruimte voor nieuwe initiatieven.

De vrijwilligers van Welkom willen een gezellige buurt creëren waarbij burenhulp heel normaal en makkelijk is.

 


Buurtkamer Welkom
Stadionplein 65
1076CJ Amsterdam
020 – 773 58 57

www.welkominwelkom.nl

Projectmedewerker Donna Metzlar
d.metzlar@soozamsterdam.nl
tel. 06 8325 2074Attentie voor Zuid

ATTENTIE! Is een relatief nieuw project van SOOZ.

Attentie! moet een klein bewonersinitiatievenfonds worden waar bewoners aanvragen kunnen doen voor financiële of materiële ondersteuning.

In Amsterdam Zuid zijn veel prachtige initiatieven actief, veelal gerund door vrijwilligers. En er komen steeds nieuwe initiatieven bij. Of ideeën voor nieuwe initiatieven. Deze initiatiefnemers verdienen meer Attentie! Dit kan zijn in de vorm van enkel een groet, het aanmelden als vrijwilliger of uiteraard het geven van een donatie. Alle kleine beetjes helpen en worden meer dan gewaardeerd. Soms zijn die donaties ook hard nodig. Als start krediet, als noodzakelijke ‘verplichte eigen bijdrage’ bij het aanvragen van een subsidie. Een groep van deskundige en onafhankelijke bewoners staat SOOZ bij bij het beoordelen van de aanvragen.

In 2017 heeft Attentie! twee boekjes uitgegeven met vrijwilligerswerk in Amsterdam Zuid.

 

Attentie! Aan Tafel

Maaltijden en voedselpakketverstrekkingen

Met ingang van 2018 heeft SOOZ in overleg met de vrijwilligers de organisatie en aansturing van twee maaltijden en voedselpakketverstrekkingen overgenomen. De vrijwilligers die de maaltijden en voedselpakketten mogelijk maken zijn ooit als gast binnengekomen. Ze zijn van ‘mee-eten’ gegroeid naar ‘mee-doen’. De betrokkenheid en inzet van deze vrijwilligers is een ultiem voorbeeld van hervonden zingeving en maatschappelijk rendement. Investering in de coaching en begeleiding van de vrijwilligers is wel een voorwaarde voor blijvend succes.

 


Attentie! Aan Tafel 
p.a Huis van de Wijk Olympus
Hygieaplein 10
1076 RT Amsterdam
020 679 68 25 

Projectmedewerker Lotte Evers
attentie.aantafel@soozamsterdam.nl
020 679 68 25
Dinsdag & donderdag tussen 11:00u en 15:00u