Sooz & Groen

Samen investeren in groene buurten

Met drie medewerkers en tientallen vrijwilligers investeren wij in groene buurten. Meer groen is minder steen. Minder steen is minder wateroverlast. Groen om naar te kijken. Groen om van te eten. Groen om in te recreëren.

Kijk op de website van GroeneBuurten voor alle informatie.

SOOZ ontwikkelde en ondersteunt de volgende initiatieven:

Team GroeneBuurten ↓
Vondelpark Koeweide ↓
Werkochtenden in het Vondelpark ↓
Groenbeheer in eigen straat of buurt ↓
Tuinteam ↓

 
 

Team GroeneBuurten

Gelukkiger met Groen

In Amsterdam Zuid werken twee natuur- & milieuteams. GroeneBuurten www.groenebuurten.nl van SOOZ werkt voor de Concertgebouwbuurt, de Vondelparkbuurt, het Vondelpark, Duivelseiland, de Zuidas, Stadionbuurt, Schinkelbuurt en Hoofddorppleinbuurt. Natuur&Milieuteam De Pijp werkt voor de buurten De Pijp, Rivierenbuurt en Buitenveldert. De samenwerking is onder andere geregeld via de website www.nmtzuid.nl

Samen met bewoners en bedrijven en de gemeente Amsterdam werken wij in de hierboven genoemde buurten aan een prettige groene leefomgeving, die duurzaam en rainproof is ingericht.

 


GroeneBuurten
p/a SOOZ
J.M. Coenenstraat 4
1071 WG Amsterdam
www.groenebuurten.nl

Contact voor projecten GroeneBuurten
Projectmedewerker GroeneBuurten
David van Bezooijen
d.vanbezooijen@soozamsterdam.nl
06 – 83170926

Contact voor Vondelparkactiviteiten
Projectmedewerker Activiteiten Vondelpark
Simone Sikking
s.sikking@soozamsterdam.nl
06 - 20539629


Vondelpark Koeweide

Bijzonder ecologisch wonder

Ooit een weiland met koeien. Daarna verlaten en veronachtzaamd. Nu met hulp van duizenden uren vrijwilligerswerk een bijzonder ecologisch wonder. Een plek waar jaarlijks honderden schoolkinderen natuureducatie krijgen. Een plek waar je op zondagmorgen in alle stilte mag wandelen. Een plek waar bijzondere inheemse planten en dieren de rust vinden om weer terug te keren in het park.

 


Meer informatie over de koeweide en het vrijwilligerswerk:
groenebuurten.nl/vondelpark/

Contactpersoon

Simone Sikking
s.sikking@soozamsterdam.nl
06 - 2053 9629


Werkochtenden in het Vondelpark

Werken aan de de Bloemenlaan

Het park wordt onderhouden door de beheerders van het park. Maar het park bloeit rijker door de liefde van de vrijwilligers en buurtbewoners die schoffelen en planten verzorgen.

 


Meer informatie over de werkochtenden:
groenebuurten.nl/vondelpark

Contactpersoon

Simone Sikking
s.sikking@soozamsterdam.nl
06 - 20539629


Groenbeheer in eigen straat of buurt

Hulp bij uw eigen groen-initatief

Bewoners die een buurtmoestuin willen beginnen. Of een postzegelparkje willen opzetten met hun buren. Of het plantsoen in medebeheer nemen. Of een geveltuin aanvragen. Een boomspiegel adopteren.

Wij helpen op weg. Met steun van de gemeente. Met raad en daad. Met de informatie. Met de aanvraag. Ervaren door ‘doen’. Sinds 2002.

 


Contactpersoon

David van Bezooijen
d.vanbezooijen@soozamsterdam.nl
06 – 83170926


Tuinteam

Hulp aan mensen die dat goed kunnen gebruiken

65+ers en mensen met een beperking die een tuin hebben en die hulp nodig hebben bij het onderhoud, kunnen hier hulp bij krijgen van de vrijwilligers van het TuinTeam.

Te denken valt aan onkruid wieden, plantjes in de tuin zetten of verplaatsen, snoeiwerk, opbinden enzovoorts. Het TuinTeam kan ook helpen met het onderhouden van een geveltuin. Per keer wordt maximaal drie uur hulp geboden en in principe komen twee vrijwilligers de klus doen. In het geval van een kleine klus, zoals bij een geveltuin, stuurt het TuinTeam één vrijwilliger. Je betaalt €8 per uur (€4 per uur voor een kleine klus). De klussers ontvangen dit bedrag als vrijwilligersvergoeding.

Voor vragen, voor het aanmelden als vrijwilliger of voor het aanmelden van een tuinklus, zie contactinformatie hiernaast.

 Contactpersoon

David van Bezooijen
d.vanbezooijen@soozamsterdam.nl
06 - 83170926