Vrijwilligers

Vrijwillig iets willen bijdragen aan de buurt, aan de natuur of aan de samenleving is een groot goed. De vrijwillige inzet van velen maakt de samenleving wat het is.

Wij stimuleren de vrijwillige inzet ook met een goed vrijwilligersbeleid. Beleid waarin wij vastleggen welke rechten de vrijwilligers hebben, welke ondersteuning zij mogen verwachten en welke mogelijkheden wij bieden om kennis te verdiepen. De plichten van vrijwilligers zijn ook helder beschreven. Vanzelfsprekend bieden wij goede voorzieningen waaronder de gemeentelijke collectieve verzekering voor vrijwilligers. 

Ons vrijwilligersbeleid is hier te lezen - LINK (.PDF)
 


Panel

SOOZ Panel van vrijwilligers en vrijwillige inzet

Vier keer per jaar organiseren wij een SOOZ Panelbijeenkomst waar wij de vrijwilligers van onze activiteiten uitnodigen om feedback te geven op de wijze waarop wij het vrijwilligerswerk en het ‘vrijwillig iets doen’ vormgeven en ondersteunen. De uitkomsten en aanbevelingen nemen wij serieus. O.a. door ze van commentaar te voorzien en aan te geven hoe we met de uitkomsten en aanbevelingen om zullen gaan. Vanaf het voorjaar van 2018 zullen de aanbevelingen en uitkomsten inclusief onze reactie op de SOOZ website gepubliceerd gaan worden. De eerste publicatie mag u in april 2018 verwachten. 

De SOOZ panelbijeenkomsten in 2018 zullen plaatsvinden op:

  • maandag 26 maart 2018
  • dinsdag 26 juni 2018 
  • woensdag 26 september 2018 
  • donderdag 20 december 2018

Tijd: Iedere avond begint om 19.30u, eindtijd 21.00u
Locatie: Huis van de Wijk Olympus, Hygieaplein 10 Amsterdam
 


Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon Vrijwilligers en Vrijwillige inzet

SOOZ heeft sinds 2012 een externe vertrouwenspersoon. Sinds 2017 is deze externe vertrouwenspersoon ook beschikbaar voor Vrijwilligers en mensen die SOOZ gerelateerde vrijwillige inzet plegen. 

Er is in 2017 geen gebruik gemaakt van de externe vertrouwenspersoon.